VA Kompensacja 2016 Wzrost

Jeśli jesteś weteranem, lub znasz kogoś, kto jest na planie Spraw Weteranów, ważne są dostępne informacje o wzroście 2016 kompensacyjnego. Dla weteranów, którzy są niepełnosprawni, nie istnieją żadne regulacje osiągalne w tym czasie z powodu różnych obliczeń kosztów utrzymania i inflacji wskazujące na wzrost zero procent kosztów. Przeto, VA Kompensacja 2016 wzrost kwota wynosi 0%.

Ocena niepełnosprawności

Aby kwalifikować się do odszkodowania VA, weteran musi mieć rating niepełnosprawności nie mniejszą niż 10%. W zależności od niepełnosprawności, weteran może być w stanie otrzymać do 3,434.98 $ miesięcznie. Istnieje wykresy VA niepełnosprawności, które mogą pomóc w ustaleniu kwalifikowalności weteranem za pomoc finansową. Pomoc ta jest wolna od podatku i nie powinna być uwzględniana jako przychód z podatków dochodowych. Jest to prawdą w latach oprócz VA Wynagrodzeń 2016, kiedy to wzrost korzyści może wzrosnąć o ilościach procentowych. Jest to linia na swoich podatków dochodowych do czynienia z korzyścią VA Wynagrodzeń.

Co stanowi usługę, związanych z niepełnosprawnością?

Choć w czynnej służbie w wojsku, jeśli zostało rannych lub stał się bardzo źle, VA może ocenić można kwalifikować się do niektórych świadczeń, w tym odszkodowania niepełnosprawności VA. Płatność dokonywana jest w oparciu o wszelkie choroby lub urazy występujące, gdy jesteś w służbie czynnej.

Jak się Oceny Niepełnosprawności Postanowił?

W tym roku nie ma VA Kompensacja 2016 wzrost. Gdy ocena niepełnosprawności, sprawy są rozpatrywane indywidualnie. Oznacza to, że każdy przypadek jest rozpatrywany w całości przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Pierwsze informacje VA będzie chciał ustalić, czy też nie, kontuzji lub choroby wystąpiły natomiast w służbie czynnej. Po drugie, kontuzji lub choroby muszą być oceniane na podstawie wagi i jak to wpływa na zdolność do prowadzenia codziennego życia. Niektóre urazy są określane jako niezwiązane z czynnej służby lub zbyt niska ocena (takich jak 0%) należy uznać za rekompensatę w tym czasie.

Dobrą wiadomością jest to, czy zmiany stanu, można ponownie ubiegać się o odszkodowanie. Chociaż 0% Ocena niepełnosprawności może wydawać się bezsensowne, jest to wskaźnik do pliku, który miał niepełnosprawności związanych z usługami, a to oznacza, że ​​jeśli ponownie ubiegać się, aby Twoja ocena niepełnosprawności zmodernizowane, jest ogólnie mniej papierkowej roboty, bo ciebie są już w "systemie". Chociaż nie ma pieniężnej VA Kompensacja 2016 wzrost, o zapis swojej choroby lub urazu, jak postępuje można zaoszczędzić wiele czasu, gdy patrząc na przyszłe świadczenia.

Jak często VA Świadczenia Wydano?

Rekompensaty są co miesiąc. Istnieją sytuacje, w których mogą ubiegać się o wielu poziomach odszkodowania, to zwykle dzieje się, jeśli współczynnik niepełnosprawności wynosi 30% lub więcej, i są takie jak wspieranie utrzymaniu współmałżonka, rodziców lub dzieci. Inne okoliczności, w których mogą być stosowane dodatkowe korzyści obejmują utratę kończyny, lub jeśli masz znacznym stopniu niepełnosprawności małżonka.

Jeśli chcesz zastosować do VA Odszkodowań Niepełnosprawności

Zacznij zbierając jak najwięcej informacji uzupełniających, jak to możliwe. Obejmuje to takie rzeczy jak jak kontuzji lub choroby stało, leczenie otrzymała swój aktualny stan zdrowia, jak na lekarza, a jak twoje życie zostało zmienione w tym zmiany w stanie zdrowia. Można wypełnić formularz 21-526 VA, czy można zastosować w trybie online za pomocą VONAPP. Będziesz potrzebował kopię Formularza DD 214 i powinien wykonywać kopie wszelkich dokumentów złożonych tak, że masz zapis wszystkiego wysłanych w aplikacji. Są to na ogół agencje towarzyskie, które mogą pomóc, jeśli masz trudności zrozumienia lub wypełniania formularzy. Zerowa VA Kompensacja 2016 wzrost jest tylko jednym z czterech przypadków latach świadczeń bez korekt dokonanych w górę do świadczeń miesięcznych.

Kto ma wpływ VA Wynagrodzeń 2016 Wzrost

Te osoby przyjmującej:

będą miały wpływ na wzrost zero procent VA Wynagrodzeń 2016 wzrost.

obliczenia

Wzrost kompensacja 2016 została obliczona przy zastosowaniu miary inflacji używany Social Security Administration, bez obniżenia świadczeń. Ogólny wzrost stopy są obliczane na podstawie kosztu korekt dzienny (cola). W tym roku było ujemne stopy inflacji; Dlatego stopy pozostaną takie same.

Termin płatności

Do 2016 roku wszyscy emeryci weteranów wojskowych, odszkodowanie i rentę dla inwalidów i rodzin, które przeżyły został wprowadzony w życie tak, że pierwsza płatność wyszedł 31 grudnia 2015 do 2016 roku. VA Kompensacja 2016 wzrost zero procent powinno oznaczać, że korzyści otrzymane w dniu 31 grudnia są takie same jak korzyści każdego miesiąca do końca 2016 roku.

Historyczne Ramy Odniesienia

Korzyści zostały obliczone od 1975 roku za pomocą kalkulatora COLA połączeniu ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla Miejskich zarabiających i pracowników biurowych lub CPI-W. Już w 1980 roku najwyższy wzrost wyniósł 14,3 proc. Pojęcie korzyści pozostałych tego samego nie jest nowa dla działu. W latach 2010 i 2011 było też żadnych wzrasta. Jeden z powodów dla prądu przez zero wzrostu mówi się, że z powodu obniżonej cenie benzyny.

Wysokie Punkty z niedawnego H.R.675 - 114-te Congress

Ulepszenia są dokonywane w ramach systemu przetwarzania kompensacja niepełnosprawności, tak aby kwalifikujące się weterani i ich rodziny nie mogą mieć tak długo czekać na roszczenia do przetworzenia, jak również środki wypłacone. W tytule III, rozdział 301, gdzie kompensacja dla dwóch lub więcej niepełnosprawności są twierdził, jeżeli VA podejmuje decyzję dotyczącą jednego z niepełnosprawnością oraz że wyniki decyzji w zakresie świadczeń pieniężnych dla osoby żądającej; VA jest rozpoczęcie płatności dla tej jednej niepełnosprawności w oczekiwaniu na decyzję i przetwarzanie dla drugiego niepełnosprawności.

Gdy wszystkie roszczenia rentowe zostały osądzone, VA ma zapłacić pełną kwotę naliczonych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń wypłacanych dla pierwszego niepełnosprawności w trakcie procesu oceny.

Sekcja 302 Training

VA będzie teraz stworzyć i prowadzić co najmniej dwóch lat szkolenia dla nowych procesorów zatrudnieni roszczeń i używać udane procesory istniejących roszczeń mentor i pomagać w szkoleniu.

Dodatkowy rok Świadczeń

Sekcja 303 wspomina, że ​​VA jest teraz zobowiązany do poinformowania każdego wnioskodawcę o ich kwalifikowalności dla maksymalnie dodatkowy rok wypłacanych świadczeń, pod warunkiem złożenia ich w pełni rozwiniętą roszczenia.

Czas przetwarzania roszczeń, a także odsetek zgłoszonych roszczeń, które zostały przyznane korzyści zostaną teraz wysłane na każdym Urzędu Wojewódzkiego VA, roszczeń wlotu lokalizację, a na stronie internetowej.